Úvodem

Nezdravý způsob života, nedostatek pohybu, stres, nevhodná výživa spojená s obezitou, zvýšený krevní tlak a vyšší cholesterol, vedou k celé řadě civilizačních onemocnění jako jsou srdeční a cévní onemocnění, diabetes II.typu, nádory apod.

Vztah mezi vyššími hodnotami cholesterolu a srdečními a cévními onemocněními, které jsou nejčastější příčinou úmrtí v ČR, byl prokázán mnoha studiemi. Na srdeční a cévní onemocnění zemřelo v roce 2007 52,5 tisíc osob, tj. víc než 50% všech zemřelých. Hned na druhém místě jsou příčinou úmrtí zhoubné nádory, které ročně usmrtí 27,4 tisíc osob, více než čtvrtinu celkového počtu zemřelých (zdroj: Ústav zdravotnických inf. a statistiky ČR). Méně je však známo, že první místo zaujímají nádory kůže, které jsou nejsnadněji ovlivnitelné preventivně, protože se vyskytují na viditelných, snadno dostupných místech. Každý útvar na kůži, který svědí, nebo dokonce krvácí, vyžaduje vyšetření odborným kožním lékařem.

Na všech těchto tzv. civilizačních  onemocněních se podílejí, kromě nezdravého způsobu života a genetické dispozice, také faktory životního prostředí a vyšší míra stresu v dnešní době.

Potěšitelné je, že až v 50% můžeme své zdraví významně ovlivnit sami. Způsobem života,  tím jak se stravujeme, zda máme dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, tím, že přestaneme kouřit, omezíme konzumaci alkoholu apod. Zbývajících 50% má na svědomí stav životního prostředí, genetická výbava, kterou si sebou neseme do života a také úroveň našeho zdravotnictví, které však nemůžeme bezprostředně ovlivnit.

Informace o zdraví, snižování nadváhy a jiné nabízí celá řada poraden, ale ne všechny mají k dispozici odborný personál a některé jsou založeny čistě na komerční bázi nabízením zázračných přípravků na zhubnutí a analýzou všech tělesných tkání.

Řada odborných studií prokázala, že z pohledu dalších zdravotních komplikací je nejnebezpečnější tzv. centrální obezita, tj. obvod pasu. Sledování obvodu pasu je velmi jednoduché a poměrně přesné, stačí krejčovský metr. U mužů se za rizikový považuje obvod pasu větší než 102 cm, u žen více než 88 cm.

Většina lidí, pokoušejících se opakovaně zhubnout nikdy trvale nezhubne, protože si neuvědomuje jednoduché zásady pro dosažení trvalého efektu.