Epidemiologie infekčních onemocnění

Základem boje proti infekčním onemocněním jsou informace a prevence. Poskytování poradenství při cestování do exotických destinací a informace o možnostech očkování nejsou často v zájmu cestovních kanceláří.

Dodržování zásad dezinfekce , sterilizace, dezinsekce a zpracování a dodržování provozních řádů zdravotnických zařízení může významně přispět k prevenci vzniku nemocničních nákaz tj. nákaz získaných ve zdravotnických zařízeních.

Informací o možné prevenci AIDS a jiných krví přenosných onemocnění, které mohou mít nedozírné zdravotní dopady hlavně na zdraví  našich děti, není nikdy dost.