O veřejném zdraví

Epidemiologie infekčních onemocnění

Základem boje proti infekčním onemocněním jsou informace a prevence. Poskytování poradenství při cestování do exotických destinací a informace o možnostech očkování nejsou často v zájmu cestovních kanceláří.

 

Zdravý způsob života

Až v 50% můžeme své zdraví ovlivnit sami. Hrozba světové pandemie obezity sebou nese riziko vzniku civilizačních onemocnění jako je vysoký krevní tlak a s tím spojená onemocnění srdce a cév, cukrovka II.typu a jiné. 

 

Nemoci z povolání

Nemocí z povolání může být pouze onemocnění, které je uvedeno v seznamu nemocí z povolání (seznam nemocí z povolání je přílohou nařízení vlády č.290/1995 Sb.).

 

Pracovní prostředí

V práci většina z nás tráví až 2/3 bdělého stavu. Úspěšný podnikatel, zaměstnavatel o své pracovníky pečuje.  Ne nadarmo Baťa vycházel ze zkušeností v USA, že dolar věnovaný na prevenci mu ušetří až 2 dolary na výplatě pojistek za poškození zdraví z práce. A informovaný zaměstnanec ví, na co má právo.