Nemoci z povolání

Nemocí z povolání může být pouze onemocnění, které je uvedeno v seznamu nemocí z povolání (seznam nemocí z povolání je přílohou nařízení vlády č.290/1995 Sb.).

U některých nemocí z povolání je profesní vliv jednoznačný, mluvíme o specifických onemocněních např. vznik silikozy u pracovníků v riziku kysličníku křemičitého je nezpochybnitelný, u jiných,  např. známý syndrom karpálního tunelu (útlak středního nervu), je možná celá řada mimopracovních příčin např. stav po zlomeninách zápěstí, hormonální změny v těhotenství nebo klimakteriu, diabetes, poruchy funkce štítné žlázy, toxické látky, alkoholismus a jiné. Zde je důležité zejména posouzení pracovních podmínek za kterých postižený vykonával svou práci. Posouzení pracoviště zajišťuje orgán ochrany veřejného zdraví (dříve hygienické stanice). Nemoci z povolání mají často trvalé následky a prevence je v zájmu jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance.