Pracovní prostředí

V práci většina z nás tráví až 2/3 bdělého stavu. Úspěšný podnikatel, zaměstnavatel o své pracovníky pečuje.  Ne nadarmo Baťa vycházel ze zkušeností v USA, že dolar věnovaný na prevenci mu ušetří až 2 dolary na výplatě pojistek za poškození zdraví z práce. A informovaný zaměstnanec ví, na co má právo.

V práci většina z nás tráví až 2/3 bdělého stavu. Úspěšný podnikatel, zaměstnavatel o své pracovníky pečuje.  Ne nadarmo Baťa vycházel ze zkušeností v USA, že dolar věnovaný na prevenci mu ušetří až 2 dolary na výplatě pojistek za poškození zdraví z práce. A informovaný zaměstnanec ví, na co má právo. Ať již se jedná o těžkou fyzickou práci, práci v riziku chemických či fyzikálních škodlivin (hluk, vibrace) nebo práce u počítače, řádně provedená kategorizace prací a pojmenování rizik mohou ušetřit jak zdraví pracovníků, tak i náklady zaměstnavatelům.

Způsob větrání , vytápění, osvětlení , poskytování ochranných nápojů, hodnocení zdravotního rizika na jednotlivých pracovištích je dán  předpisy, které by měl znát jak zaměstnavatel i zaměstnanec. Popis pracovišť a pojmenování rizik usnadní práci jak zaměstnavatelům, tak i lékařům poskytujícím závodní preventivní péči, protože snáze mohou posoudit zdravotní způsobilost k práci.