4. duben Světový den rakoviny

Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny (IARC) podporované Unií pro mezinárodní kontrolu rakoviny (UICC) vyhlašují každoročně 4. duben jako  Světový den rakoviny.  Přestože zůstává rakovina mezi lidmi velkým strašákem, prodělal vývoj léčebných metod za poslední čtvrtstoletí obrovský vývoj.  Včasná diagnostika a léčba zachraňuje životy.

Přes všechny pokroky v medicíně se počet nových případů výskytu rakoviny každoročně zvyšuje. Bezpochyby na to má vliv i prodlužující se délka života, nezdravý životní styl, znečištěné životní prostředí a také lepší diagnostika. Když se podíváme na statistické údaje, byl průměrný věk dožití v roce 1910 u mužů i žen čtyřicet až padesát let.

Zdroj:   http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu

Rakovina je termín pro velkou skupinu onemocnění, která může postihnout kteroukoliv část těla. V pokročilém stádiu se šíří z původního ložiska do ostatních částí těla a to bývá zpravidla příčinou úmrtí.

V roce 2012 zemřelo ve světě na rakovinu 8,2 miliónů lidí. Z těchto 8,2 miliónů případů úmrtí v roce 2012 připadlo celosvětově nejvíce úmrtí na rakovinu plic (1,59), na druhém místě rakovina jater (745 tisíc) a na třetím místě žaludek (723 tisíc).

Pokud se týká výskytu onemocnění rakovinou, je předpoklad, že počet vzroste ze 14 miliónů případů v roce 2012 na 22 miliónů v průběhu příštích dvou desetiletí. V České republice zůstává na prvním místě výskyt nádorů konečníku a tlustého střeva, onemocnění ovlivnitelné životním stylem.  Nádory průdušek a plic jsou na druhém místě.

Příčiny rakoviny mohou být různé. Z fyzikálních škodlivin to může být UV záření (sluneční záření), nebo také radioaktivní záření.  Dále to jsou chemické karcinogeny jako azbest, tabákový kouř a také biologičtí činitelé, mezi které patří viry, baktérie a někteří parazité. Významnou roli hraje také životní styl. Uvádí se, že až 30% úmrtí na rakovinu je způsobeno špatnou výživou, konzumací alkoholu, kouřením, nedostatkem pohybu a také, mimo jiné i stresem, čili faktory, které můžeme do určité míry sami ovlivnit svým životním stylem.

Nemalou roli hraje i genetika. Je známa predispozice k určitému typu nádoru v rodině. Úspěšnost v léčbě některých typů nádorů tzv. biologická léčba často závisí na určitém typu genetické mutace.

Jak již bylo řečeno v úvodu, nejdůležitější je prevence a včasná diagnostika.  V případě jakýchkoliv problémů, ať je to krvácení z konečníku, neobvykle zvětšené uzliny, bulka v prsu, problémy s močením a jiné potíže, bezodkladně navštívit lékaře, který zajistí další potřebná vyšetření. Existují i různé screeningové programy, které v současné době podporují i zdravotní pojišťovny. Bohužel jsem mezi těmito programy nenašla preventivní screening na rakovinu podstaty u mužů.

Léčba je dána typem nádoru ať již chirurgická, chemoterapie, radioterapie, kombinovaná léčba nebo nejnověji i tzv. biologická léčba. Velmi důležitá je i psychická podpora, protože fyzická a duševní pohoda má velmi významný vliv na imunitní systém, který se může účinně pomoci v boji proti nemoci.

Klíčem k záchraně života je včasná diagnostika a léčba !

volně upraveno  podle zdroj:  http://www.who.int/cancer/en/