Ebola – hrozba pro západní Afriku

Ebola spolu s horečkou Lassa, Marburskou horečkou, Omskou hemoragickou horečkou a řadou dalších onemocnění patří mezi tzv. hemoragické neboli krvácivé horečky, které se v konečné fázi projevují zvýšenou krvácivostí do všech orgánů. Dalo by se říct, že Ebola je z nich nejzávažnější, protože smrtnost u tohoto onemocnění se pohybuje mezi 50-90-ti %, na rozdíl od horečky Lassa, kde se uvádí cca 25%. Jen mezi 24. – 27 .červnem se vyskytlo 122 nových, laboratorně potvrzených případů a z toho bylo referováno 57 úmrtí: Guinea – 33 případů a 20 úmrtí, Liberia – 80 případů a 27 úmrtí, Nigeria 1 případ a jedno úmrtí a Sierra Leone 8 případů a 9 úmrtí.

Podrobnosti viz dále:

K 1.8.2014 je evidováno v průběhu epidemie 1 201 případů onemocnění a 672 úmrtí, z toho nejvíc 525 případů v Sierra Leone a z toho 224 nemocných zemřelo.

Původce onemocnění: virus, který se prokazuje laboratorními metodami jako je ELISA test, případně PCR, nebo izolací na buněčných kulturách. Poprvé bylo onemocnění diagnostikováno v roce 1976 v Sudánu a v Kongu.

Přenos onemocnění na člověka je možný z divoce žijících zvířat jako jsou netopýři (fruit bats), nebo opic. Přenos z člověka na člověka je zejména krví a tělesnými sekrety vč. spermatu.  Muž, který se zotaví z onemocnění,  může přenášet onemocnění spermatem ještě 7 týdnů po vyléčení. Vzduchem se virus nepřenáší.

Inkubační doba se pohybuje mezi 2 – 21 dny

Příznaky  mohou být zpočátku podobné jako u jiných virových onemocnění; horečka, slabost, bolesti svalů, hlavy a v krku.  Později se přidá zvracení, průjem a krvácivé projevy, od toho pochází název hemoragická horečka.

Léčba cílená neexistuje, ani preventivní očkování. Pacienti se léčí jen symptomaticky tj. zajišťuje se dostatek tekutin a minerálů.

Největšímu riziku jsou vystaveni zdravotničtí pracovníci a také rodinní příslušníci nemocných. Při přístupu k pacientům na bližší vzdálenost než jeden metr by měli mít roušku, případně ochranný štít, plášť a rukavice. 

Zdroj: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/

4. srpna 2014, zpracovala MUDr. Olga Gröschlová