Rizika kouření a možnosti odvykání - I.část

Zdravotní rizika kouření jsou poměrně značná. Světová banka dokonce vydala publikaci :

„Jak zvládnout kuřáckou epidemii“. Obecně se uvádí, že škody na zdraví způsobené tabákovými výrobky jsou větší, než je příjem z daní z tabákových výrobků. Poněkud jiný názor má náš ministr zdravotnictví Leoš Heger, který se nechal slyšet, že přínos z daní za tabák je vyšší, než jsou částky spotřebované za léčbu nemocí způsobených tabákovými výrobky.

Rizika kouření a možnosti odvykání – část I.

 

Trocha statistiky:

V České republice za rok zemře přibližně 22 tisíc osob na nemoci z kouření, což v přepočtu znamená 60 jedinců za den. Významné je, že cca 14 tisíc jsou osoby v produktivním věku 35 – 69 let. Nejde tedy jen o velké osobní tragédie a ztráty v rodinách, ale též o velké ztráty společenské. Kuřák proti nekuřákovi se dožívá v průměru o 8 let života méně. Zajímavý fenomén je, že z celkového počtu cca 2 milióny kuřáků v ČR, by se své závislosti chtělo zbavit 60 – 70 %.

 

Co obsahuje tabákový kouř:

Tabákový kouř obsahuje více než 4 tisíce různých chemických látek a z toho je 11 prokázaných nebo podezřelých karcinogenů (zdroj: IARC). Obecně mají kuřáci nedostatečně zásobované tkáně kyslíkem, protože kysličník uhelnatý, který je v tabákovém kouři přítomen, má větší schopnost se vázat na krevní barvivo hemoglobin (uvádí se až 200x více) než kyslík a tím omezuje přenos kyslíku k jednotlivým tkáním.

 

Druh závislosti na tabáku:

Psychická – ta je spojena s rituály; kuřák si hraje s cigaretou, pomačká ji, pozoruje oheň, kterým si zapaluje, je závislá na určité situaci, ve které si kuřák zapálí. Mohou to být příjemné chvíle jako je posezení u kávy, nebo skleničky vína s přáteli. Nebo naopak při rozčilení, ve stresu apod.

Fyzická – tato závislost je způsobena návykem organismu na nikotin, který lze považovat za drogu. Kuřák závislý na nikotinu, v případě že přestane kouřit, má klasické abstinenční příznaky jako je špatná nálada, třes, předrážděnost, nespavost apod.

 

Nemoci z tabáku:

Nemoci z kouření jsou zejména plicní onemocnění jako zánět bronchů, plicní rozedma. Dále nádorová onemocnění, rakovina plic, ledvin a močových cest. Také na srdečních a cévních onemocněních se významným způsobem kouření podílí. Nikotin způsobí reflexní stažení cév a tím nedostatečné prokrvení. Kuřáci také častěji mívají bércové vředy. U žen nedostatečné prokrvení pleti vede k předčasnému stárnutí. Na semináři v Lékařském domě o kouření a jeho rizicích se jeden odborník vyjádřil, že ženu kuřačku pozná už při vstupu do ordinace podle vzhledu pleti „indiánské stařeny“.

 

Pasivní kouření:

V posledních letech se zvažuje, že pasivní kouření, tj. dlouhodobý pobyt v zakouřeném prostředí, může mít dokonce závažnější vliv na zdraví, než samotné kouření. U dětí pobyt v zakouřeném prostředí způsobuje častější záněty středního ucha a záněty dýchacích cest, alergie. U dospělých je větší pravděpodobnost vzniku cévní mozkové příhody a srdečního infarktu. Uvádí se, že riziko infarktu je u partnera kuřáka 2x vyšší, než pokud je partner nekuřák. Velkému riziku pasivního kouření je vystaven personál kuřáckých restaurací, který je nucen řadu hodin pobývat v zakouřeném prostředí. Nový seznam nemocí z povolání, který je uveden v nařízení vlády č.114/2011 Sb., obsahuje novou položku č.58: nemoc z dalších látek nebo směsí látek. Tato položka by nově měla pomoci, mimo jiné, i při odškodnění poškození zdraví, které vznikne v souvislosti s prací v zakouřeném prostředí.

 

Postoj společnosti k zákazu kouření v restauracích:

Přestože paradoxně více než dvě třetiny obyvatel souhlasí s úplným zákazem kouření v restauracích, není v ČR politická vůle toto naplnit, protože je u nás silná politická loby. Obecně se uvádí, že škody na zdraví způsobené tabákem jsou větší, než je přínos ze zdanění tabáku. Poněkud jiný názor má náš ministr zdravotnictví Heger, který konstatoval, že přínos z daní za tabák je vyšší, než jsou částky spotřebované za léčbu nemocí způsobených tabákovými výrobky??

 

Postoj Světové banky k tabákové epidemii je následující:

·         Vyšší náklady na zdravotní péči kuřáků

·         Omezit místa kde lze kouřit

·         Vyšší zdanění tabákových výrobků

·         Část daní na tabák převést do zdravotnictví na léčbu následků kouření

·         Masivně rozvinout protikuřáckou prevenci –

           zejména zaměřenou na mladé lidi, kteří nově a ve větší míře začínají kouřit a riziko

           negativních důsledků na zdraví je u nich vyšší.

 

 

Zdroje: Králíková E., Kozák J.T., Odvykání kouření v denní praxi lékaře

             A World Bank Publication 1999: Jak zvládnout kuřáckou epidemii

             Materiály WHO

 

Pokračování příště:

·         Jak otestovat svou závislost

·         Jaké jsou možnosti léčby závislosti

·         Je vodní dýmka bezpečnější?

 

Zpracovala: MUDr. Olga Gröschlová, 29.1.2012