Riziko kouření a možnosti odvykání II. část

V této kapitole si můžete sami otestovat, zda jste při kouření závislí na nikotinu či nikoliv. Závislost se vyvíjí postupně nejpozději do dvou let. Jen u malého procenta kuřáků závislost na nikotinu nevznikne.

Zdravotní rizika kouření jsou poměrně značná. Světová banka dokonce vydala publikaci :

„Jak zvládnout kuřáckou epidemii“. Obecně se uvádí, že škody na zdraví způsobené tabákovými výrobky jsou větší, než je příjem z daní z tabákových výrobků. Poněkud jiný názor má náš ministr zdravotnictví Leoš Heger, který se nechal slyšet, že přínos z daní za tabák je vyšší, než jsou částky spotřebované za léčbu nemocí způsobených tabákovými výrobky.

Má smysl přestat kouřit?

Někdo zvažuje; kouřím 20 let, stejně to už nemá smysl přestat kouřit. Odpověď zní: vždy má smysl přestat kouřit, ale člověk musí k tomuto rozhodnutí dospět sám, nikdo ho nemůže nutit. Důvody pro „nekouření“ mohou být zdravotní, ekonomické - ceny cigaret stále stoupají, anebo si jen ověřit svou vůli. V odborné literatuře se uvádí, že již po roce „nekouření“ se snižuje riziko onemocnění způsobených kouřením o jednu třetinu. Po pěti letech už se riziko snižuje o 50%. Zdravotní stav bývalého kuřáka,  který vydrží nekouřit 10 let je srovnatelný s nekuřákem.

Jak bylo zmíněno v části I. existují dva druhy závislosti psychická na rituálech spojených s kouřením a fyzická závislost na nikotinu.

 

Jak si otestovat svou závislost na nikotinu?

Nejznámější test závislosti na nikotinu je tzv.Fagerströmův test – viz dále vč. vyhodnocení,

1.      Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu?

do 5-ti minut …………………………………..3

za 6 – 30 minut ……………………………….2   

za 31 – 60 minut………………………………1

po 60-ti minutách ……………………………0

2.      Je pro Vás obtížné nekouřit tam, kde to není dovoleno?

ano ………………………………………………….1

ne……………………………………………………..0

3.      Které cigarety byste se nejméně rád(a) vzdal(a)?

                 té první ráno ………………………………………1

                 kterékoli jiné……………………………………….0

 

 

4.      Kolik cigaret denně vykouříte?

10 nebo méně ………………………………………..0 bodů

11 – 20…………………………………………………….1 bod

21 – 30 ……………………………………………………2 body

31 a víc…………………………………………………….3 body

5.      Kouříte víc v prvních hodinách po probuzení než ve zbytku dne?

ano ………………………………………………………….1 bod

ne …………………………………………………………….0 bodů

6.      Kouříte i když jste nemocný(á) tak, že strávíte většinu dne na lůžku?

ano ……………………………………………………………1 bod

ne ……………………………………………………………..0 bodů

poznámka: zakroužkujte odpověď, která nejvíce odpovídá skutečnosti a sečtěte počet bodů

Celkový počet bodů:  0-1 bod žádná, nebo velmi malá závislost

                                     2-4 body střední závislost na nikotinu

                                      5-10 bodů silná závislost na nikotinu

Co dělat v případě silné touhy po cigaretě?

Jako u jiných závislostí je zapotřebí mít v zásobě „berličky“, které pomohou chuť na cigaretu překonat.  Zde je několik dobrých rad pro  krizové chvilky:

1.      Vypijte sklenici vody nebo ovocné šťávy

2.      5x se zhluboka nadechněte

3.      Jděte na procházku

4.      Zacvičte si

5.      Počítejte od sta do jedné

6.      Věnujte se svému koníčku

7.      Vyčistěte si zuby (nejlépe mentolová zubní pasta)

8.      Osprchujte se horkou a studenou vodou

9.      Žvýkejte nějakou zeleninu – mrkev, ředkvička

10.  Žvýkejte jádra slunečnice nebo dýně

11.  Vezměte si žvýkačku

12.  Zatelefonujte příteli a poproste o podporu

13.  Vypijte sklenici mléka

14.  Opakujte si sugestivně: „Musím se zlozvyku kouření zbavit“

15.  Nepoddávejte se ihned chuti na cigaretu, snažte se co nejdéle vydržet

Zpracovala: MUDr. Olga Gröschlová; příště možnosti odvykání a vodní dýmka