Světový den AIDS

1.prosince si každoročně na celém světě připomínáme nebezpečí, které sebou nese onemocnění HIV/AIDS. HIV je zkratka v angličtině pro virus, který napadá bílé krvinky, speciálně T-lymfocyty a způsobuje tak ztrátu imunity u člověka. Od napadení virem do rozvinutí vlastního onemocnění AIDS uplyne často 10 i více let. Je to velmi individuální, záleží to na celkovém zdravotním stavu postiženého a jeho životním stylu. Vlastní onemocnění souvisí s poklesem imunity a příznaky jsou velmi pestré od postižení plic vč. tuberkulózy, zánětu mozku, chronický herpes konečníku, některé druhy nádorů a celá řada dalších onemocnění.

O tom, že onemocnění AIDS představuje závažnou hrozbu svědčí  výrazný nárůst postižených. Zatímco v roce 1992 bylo v ČR 121 HIV pozitivních a 12 případů rozvinutého onemocnění AIDS, tak v roce 2012 již k tomuto datu máme 1 796 HIV pozitivních a 356 případů rozvinutého onemocnění AIDS.

 

Jak se virus přenáší: virus je velmi citlivý, ničí ho teploty nad 60oC a běžné dezinfekční prostředky. Nejvíc se virus vyskytuje v tělesných tekutinách zejména v krvi, ve spermatu a v poševním sekretu. Přenos je tedy nejčastější při nechráněném pohlavním styku, také krevní cestou podáním infikované krve nebo krevních derivátů (u nás málo pravděpodobné, od roku 1987 jsou dárci  vyšetřováni). Krevní cestou je přenos poměrně častý také u uživatelů injekčních drog a závažný je přenos z těhotné matky na dítě.

 

Jak se virus nepřenáší: podáním ruky, společným pobytem v místnosti, používáním společného nádobí, WC, běžným polibkem, objímáním apod. Nebyl také prokázán přenos po bodnutí hmyzem.

 

Prevence: nejdůležitější je dodržovat zásady bezpečného sexu a používat kondom. Také se vyvarovat promiskuitního chování, vybírat si vhodné partnery a odmítat drogy. Pokud si po rizikovém styku nejste jisti, je vhodné se nechat preventivně vyšetřit. Je třeba si uvědomit, že průkaz protilátek v krvi nelze prokázat ihned po rizikovém sexu, ale až za několik týdnů, často za 2-3 měsíce.

 

Možnosti vyšetření: dříve Krajské hygienické stanice prováděly anonymní a bezplatné testování na HIV/AIDS. Dnes je možno se nechat vyšetřit anonymně na Zdravotním ústavu, avšak za poplatek do 400 Kč. Také některé státy vyžadují před dlouhodobým pobytem od občanů toto vyšetření, které však už nemůže být anonymní. S vystavením certifikátu je účtována cena cca 600 Kč.

 

zpracovala: MUDr.Olga Gröschlová