Změny v očkování proti žluté zimnici

Změny v očkování proti žluté zimnici (yellow fever), jedinému očkování, které je podle mezinárodních zdravotnických opatření povinné při cestování do oblastí, kde se toto onemocnění vyskytuje.

Žlutá zimnice je velmi nebezpečné onemocnění, které se vyskytuje zejména v oblastech střední a Jižní Ameriky a v Africe (viz mapky Světové zdravotnické organizace v předchozím článku). Jedná se o těžké virové onemocnění s krátkou inkubační dobou cca 6 dnů, které přenáší druh komára (Aedes mosquitoes). Akutní fáze onemocnění se projevuje, jako většina virových onemocnění horečkami, bolestmi svalů a hlavy, zimnicí a případně zvracením. U některých pacientů příznaky po 3 až 4 dnech vymizí, ale v některých případech onemocnění vstoupí do druhé toxické fáze. Opět se vyskytnou horečky, krvácení ze všech tělesných otvorů a selhávání některých orgánů. Až 50% pacientů umírá v průběhu deseti až patnácti dnů. Protože neexistuje cílená, specifická léčba, jediným preventivním opatřením zůstává očkování, které je podle mezinárodních zdravotnických opatření (International Health Regulations) při cestování do rizikových oblastí povinné.

 

67. Světové zdravotnické shromáždění, které se konalo v květnu 2014, navrhlo změnu v dodatku číslo 7, který se týká očkování ev. profylaxe proti některým specifickým onemocněním, zejména proti žluté zimnici. Na základě doporučení skupiny expertů na očkování bylo přijato usnesení, že očkování proti žluté zimnici poskytuje celoživotní imunitu a není zapotřebí přeočkování po deseti letech, tak jak bylo ustanoveno původně. V platnosti zůstává, že očkování nabývá platnosti 10 dnů po podání vakcíny a inkubační doba je 6 dnů. Dochází proti původnímu znění ke změně v odstavci 2, písm. (a) (iii): očkování proti žluté zimnici poskytuje celoživotní imunitu (v původním znění byla platnost očkování 10 let).

 

Nadále zůstávají nezměněná ostatní ustanovení; státní orgány musí označit očkovací centra oprávněná provádět očkování proti žluté zimnici. Případné kontraindikace k očkování musí potvrdit autorizovaný zdravotnický pracovník a takový cestující se musí smířit s tím, že v případě podezření na onemocnění (horečky, případně jiné symptomy) se musí podrobit surveillance.

 

MUDr. Olga Gröschlová, 2014-07-08

 

zdroj:  www.who.int/en